ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ. 2543 : แกงและน้ำพริกต่างๆ

Notification of the Ministry of Public Health No. 210 [B.E.2543] : Curry and curry pastes

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 3
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
700 20
แบซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
อี.โคไล
500 12
700 20
ยีสต์และเชื้อรา
300 8
400 20
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025