ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ. 2543 : ข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง

Notification of the Ministry of Public Health No. 210 [B.E.2543] : Kao Tom (Boiled rice) and Joke (Porridge rice)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความชื้น
400 3
โปรตีน
600 7
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
อี.โคไล
700 20
รา
400 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025