ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ. 2543 : ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้นที่ปรุงแต่ง

Notification of the Ministry of Public Health No. 210 [B.E.2543] : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ซาลโมเนลลา
700 20
โปรตีน
600 7
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
ความชื้น
400 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025