ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2543) : เครื่องดื่มเกลือแร่

Notification of the Ministry of Public Health No.195 B.E.2543(2000) : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม
1,000 5
โซเดียม
600 5
1,000 7
น้ำตาลกลูโคส
1,000 3
1,500 7
น้ำตาลซูโครส
1,000 3
1,500 7
น้ำตาลฟรุกโตส
1,000 3
1,500 7
โพแทสเซียม
600 5
1,000 7
ซิเตรต
500 3
1,500 7
อี.โคไล
500 12
700 20
โคลิฟอร์ม
300 5
400 20
แซลโมเนลลา
1 15
700 20
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 10
700 20
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 5
3,000 7
เชื้อรา
300 7
400 20
สารหนู
600 5
1,500 7
ตะกั่ว
600 5
1,500 7
ทองแดง
600 5
1,000 7
สังกะสี
600 5
1,000 7
เหล็ก
600 5
1,000 7
ดีบุก
600 5
1,000 7
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
1,500 7
แซ็กคาริน
1,000 35
ซัยคลาเมต
1,000 5
แอลกอฮอล์
400 3
1,500 7
กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
ความชื้น
300 3
400 2
ไบคาบอเนต
1,000 7
แอสปาแตม
1,000 5
ซูคราโลส
1,000 5
อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม
1,000 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025