ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และ ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) : น้ำแข็ง

Notification of the ministry of public health No.78 (1984) and No.137 (1991) : Ice

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
150 1
กลิ่น
0 1
ความขุ่น
200 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
ปริมาณสารทั้งหมด
400 2
ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต)
300 2
สารหนู
600 5
แบเรียม
600 5
แคดเมียม
600 5
คลอไรด์ (คำนวณเป็นคลอรีน)
400 2
โครเมียม
600 5
ทองแดง
600 5
เหล็ก
600 5
ตะกั่ว
600 5
แมงกานีส
600 5
ปรอท
600 5
ไนเตรท (คำนวณเป็น ไนโตรเจน)
500 2
ฟีนอล
550 3
ซีลีเนียม
600 5
เงิน
600 5
ซัลเฟต
500 1
สังกะสี
600 5
ฟลูออไรด์ (คำนวณเป็น ฟลูออรีน)
600 2
คลอรีนอิสระตกค้าง
300 1
อะลูมิเนียม
600 5
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
500 3
ไซยาไนด์
500 3
บักเตรีชนิดโคลิฟอร์ม
300 5
บักเตรี ชนิด อี. โคไล
500 12
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 12
แซลโมเนลลา
500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025