ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 : ครีมผสมที่ทำให้แห้ง

Notification of the Ministry of Public Health No. 208 [B.E.2543] : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 2
ความชื้น
400 3
ไขมันทั้งหมด
600 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
750 7
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025