ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 : ครีมผสม

Notification of the Ministry of Public Health No. 208 [B.E.2543] : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วัตถุกันเสีย
กรดเบนโซอิก
1,500 7
กรดซอร์บิก Sorbic Acid (as. Na.Sorbate)
1,500 7
อี.โคไล
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
บาซิลลัส ซีเรียส
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025