ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 : ครีมแท้

Notification of the Ministry of Public Health No. 208 [B.E.2543] : Cream

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความเป็นกรด
200 1
ลักษณะ
200 1
200 1
ไขมัน
500 5
600 7
ความชื้น
300 3
400 2
แบคทีเรีย
300 3
400 20
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 7
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
750 7
แซลโมเนลลา
1,000 15
700 20
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 12
700 20
บาซิลัส ซีเรียส
500 20
700 20
อะฟลาทอกซิน บี 1
1,000 3
3,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025