ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 248) พ.ศ. 2544 : ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

Notification of the Ministry of Public Health No.248 [B.E.2544] : Food Seasonings derived from the Hydrolysis orFermentation of Soybean Protein

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ / ลักษณะทั่วไป กลิ่นรส
200 1
100 2
โปรตีน
500 3
600 7
สีผสมอาหาร
1,000 5
1,500 7
แซคคาริน
1,000 5
1,500 7
ตะกั่ว
600 5
1,500 15
ทองแดง
600 5
1,000 15
สารหนู
600 5
1,500 15
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
ยีสต์และรา
300 8
400 20
โคลิฟอร์ม
300 5
400 20
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
3-เอ็มซีพีดี
3-คลอโร-1,2-โพรเพนไดออล
สารพิษจากจุลินทรีย์
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค :
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล :
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025