ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ. 2543 : ซอสบางชนิด

Notification of the Ministry of Public Health No. 201 [B.E.2543] : Some Particular Kinds of Notification of the Ministry of Public Health No.201B.E.2543(2000)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลิ่นรส
100 2
ความเป็นกรด
200 2
ปริมาณสารทั้งหมด
600 15
จุลินทรีย์ทั้งหมด
400 20
อี.โคไล
500 12
700 20
ยีสต์และรา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,000 4
1,500 7
ของแข็งทั้งหมด
300 2
แบคทีเรีย
300 3
ซัยคลาเมต
1,000 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025