ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 : น้ำแร่ธรรมชาติ

Notification of the Ministry of Public Health No. 199 [B.E.2543] : Mineral Water Notification of the Ministry of Public Health No.199 B.E.2543(2000)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description )
200 1
บอเรต
600 7
1,000 7
แมงกานีส
600 5
700 7
สารหนู
600 5
1,000 7
แบเรียม
600 5
700 7
แคดเมียม
600 5
700 7
โครเมียม
600 5
700 7
ตะกั่ว
600 5
700 15
ปรอท
600 5
1,000 7
เซเลเนียม
600 5
1,200 7
ไนเตรท
500 2
1,500 7
พลวง
600 5
1,200 7
นิกเกิล
600 5
700 7
ไซยาไนด์
500 3
1,500 7
ไนไตรท์
500 3
1,500 15
โคลิฟอร์ม
300 5
400 20
ทองแดง
600 5
700 7
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
500 3
1,500 15
อี.โคไล
500 12
700 15
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
สารปนเปื้อน
ยาฆ่าแมลง
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
3,500 15
น้ำมันแร่
1,000 15
คาร์บาเมต
3,500 15
โพลีคลอริเนต ไบฟีนิล
6,500 30
สมบัติทางจุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน
3,500 15
ไอโอดีน
1,500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025