ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : Coffee,Others

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Coffee,Others

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โคลิฟอร์ม
400 20
อี.โคไล
700 20
ยีสต์และรา
700 20
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025