ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : Coffee, in liquid pasteurized, pH ≥ 4.5

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โคลิฟอร์ม
400 20
อี.โคไล
700 20
ยีสต์และรา
400 20
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025