ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : กาแฟพร้อมบริโภคและบรรจุในชนิดเหลวและแห้ง

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Ready-to-drink Coffee (liquid and Dried)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
200 2
กาเฟอีน
100 3
1,500 7
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ซูคราโลส
1,500 5
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,000 4
1,500 7
แอสปาแตม
1,000 4
1,500 7
แซ็กคาริน (Saccharin)
1,000 4
1,500 7
วัตถุกันเสีย
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,000 4
1,500 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,000 4
1,500 7
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
1,500 7
ความชื้น
400 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025