ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : กาแฟสำเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Decaffei Nated instant coffee

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความชื้น
400 3
กาเฟอีน
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025