ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : กาแฟสำเร็จรูปผสม

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Mixed instant coffee

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความชื้น
400 3
กาเฟอีน
1,500 7
สี
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 7
ลักษณะ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025