ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : กาแฟผสม

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Mixed coffee

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ซูคราโลส
1,000 5
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,000 4
1,500 7
แอสปาแตม
1,000 4
1,500 7
แซ็คคาริน
1,000 4
1,500 7
ชัยคลาเมต
1,000 4
สีผสมอาหาร
1,000 4
ความชื้น
300 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025