ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : กาแฟแท้

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Genuine coffee

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
สี
1,000 4
1,500 7
ลักษณะ
200 1
เถ้า
300 5
เถ้าที่ละลายน้ำ
300 7
น้ำตาล คำนวณเป็นน้ำตาลอินเวิร์ต
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025