ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 : กาแฟ

Notification of the Ministry of Public Health No.197 B.E.2543(2000) : Coffee

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความชื้น
300 2
เถ้าทั้งหมด
600 7
กาเฟอีน
1,500 7
น้ำตาลอินเวิร์ท
ลักษณะ
200 1
200 1
กาแฟอีน
1,000 3
1,500 3
แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม
300 5
400 20
แบคทีเรียชนิด อี.โคไล
500 12
700 20
ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 10
700 20
อะฟลาทอกซิน บี 1
1,000 3
3,000 7
ยีสต์และเชื้อรา
1 10
400 20
แซ็กคาริน
1,000 4
1,500 7
ซัยคลาเมต
1,000 4
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
1,500 7
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 7
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
750 7
ความชื้น
300 2
400 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025