ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 : ชา

Notification of the Ministry of Public Health No. 196 [B.E.2543] : Tea

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
เถ้า
300 5
600 7
สารที่สกัดได้ด้วยน้ำร้อน
300 3
เถ้าที่ละลายน้ำได้
300 7
600 7
กาเฟอีน
1,000 3
1,500 7
สี
1,000 5
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025