ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 280 (พ.ศ. 2547) : ชาสมุนไพร

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความชื้น
300 3
แซลโมเนลลา
500 15
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
อะฟลาทอกซิน บี 1
1,000 5
สารหนู
600 5
ตะกั่ว
600 5
ทองแดง
600 5
แคดเมียม
600 5
สังกะสี
600 5
เหล็ก
600 5
ดีบุก
600 5
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
สีผสมอาหาร
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025