ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ. 2543 : น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

Notification of the Ministry of Public Health No.198 B.E.2543(2000) : Soybean Milk in Sealed

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ดีบุก
600 5
1,000 15
โปรตีน
500 5
600 7
ไขมันทั้งหมด
500 5
600 7
วัตถุกันเสีย
กรดเบนโซอิคและเกลือเบนโซเอต
1,000 4
750 7
กรดซอร์บิคและเกลือซอร์เบต
1,000 4
750 7
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
แซลโมเนลลา
500 15
1,500 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
โคลิฟอร์ม
300 5
400 20
อี.โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ทั้งหมด
400 20
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ซูคราโลส
1,000 5
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,000 4
1,500 7
แอมปาแตม
1,000 4
1,500 7
แซ็คคาริน
1,000 4
1,500 7
สารปนเปื้อน
สารหนู
600 5
1,500 15
ตะกั่ว
600 5
1,500 15
ทองแดง
600 5
1,000 20
สังกะสี
600 5
1,000 15
เหล็ก
600 5
1,000 15
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
1,500 7
ความชื้น
300 5
400 3
เลซิติน
1,500 7
Nitrogen Solubility Index (NSI)
1,200 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025