ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 203) พ.ศ. 2543 : น้ำปลา

Notification of the Ministry of Public Health No. 203 [B.E.2543] : Fish sauce

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
โซเดียมคลอไรด์
300 3
โพแทสเซียม
600 5
กรดกลูตามิก
4,500 7
ไนโตรเจนทั้งหมด
500 3
600 7
ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน
300 3
600 7
สีผสมอาหาร
500 4
1,500 7
แซ็กคาริน
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
กลูตามิกต่อไนโตรเจน
1,500 3
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล : แซคคาริน
1,000 4
1,500 7
กรดอะมิโน
4,500 7
สี กลิ่น รส ตะกอน
100 2
ปริมาณเกลือ :
ทอรีน
4,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล : ซูคราโลส
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล : อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล : แอสปาแตม
1,500 7
1,000 5
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025