ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 332) พ.ศ. 2554 : เครื่องดื่มเกลือแร่

Notification of the Ministry of Public Health No. 332 [B.E.2554] : Electrolyte Drinks

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โซเดียม
1,000 15
กลูโคส หรือ ฟรุคโตส หรือ ซูโครส
1,500 2
โพแทสเซียม
1,000 15
ไบคาร์บอเนต
1,000 15
ซิเทรต
1,500 7
ลักษณะทั่วไป กลิ่นรส ตะกอน
100 2
ความชื้น
400 3
โคลิฟอร์ม
400 20
เอสเชอร์ริเชีย โคไล
700 20
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค :
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
สารพิษจากจุลินทรีย์ :
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
เชื้อรา
400 20
สารปนเปื้อน : สารหนู
1,000 15
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
1,000 15
สารปนเปื้อน : ทองแดง
1,000 15
สารปนเปื้อน : สังกะสี
1,000 15
สารปนเปื้อน : เหล็ก
1,000 15
สารปนเปื้อน : ดีบุก
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล :
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 2
เอทานอล
1,500 7
เมทานอล
1,500 7
กาเฟอีน
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025