ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 204) พ.ศ. 2543 : น้ำส้มสายชู

Notification of the Ministry of Public Health No.204 [B.E.2543] : Vinegar

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดแอซีติก
200 3
1,500 7
สารหนู
600 5
1,500 7
ตะกั่ว
600 5
1,500 7
ทองแดง
600 5
1,000 7
เหล็ก
600 5
1,000 7
กรดกำมะถัน
กลิ่นและรส
200 2
หนอนน้ำส้ม
วัตถุเจือปนอาหาร :
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1,500 7
กรดแอล-อัสคอร์บิก
1,000 4
1,500 7
เอทานอล
300 4
1,500 7
เมทานอล
1,500 7
สี
1,000 5
1,500 7
ลักษณะ
200 1
กรดน้ำส้ม
สังกะสี
600 5
Residual alcohol
สี
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025