ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2544) : ฉลากโภชนาการ

Notification of the Ministry of Public Health No.219 [B.E.2544] : Nutrition Labelling

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
พลังงานทั้งหมด
0 1
พลังงานจากไขมัน
0 1
โปรตีน
600 7
ความชื้น
400 3
เถ้า
600 7
ไขมันทั้งหมด
600 7
กรดไขมันทรานส์
2,500 7
น้ำตาลทั้งหมด
2,400 7
วิตามินเอ
1,800 7
วิตามินบี 1
1,500 7
วิตามินบี 2
1,500 7
วิตามินซี
1,500 7
แคลเซียม
1,000
เหล็ก
1,000
โซเดียม
1,000
ใยอาหาร
4,000
ใยอาหารทั้งหมด
6,000
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025