ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 205) พ.ศ. 2543 : น้ำมันและไขมัน

Notification of the Ministry of Public Health No. 205 [B.E.2543] : Oil and Fat

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
1,500 7
น้ำและสิ่งที่ระเหยได้
300 3
400 7
ปริมาณสบู่
100 3
สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย
400 3
800 7
กลิ่นและรส
100 2
สารปนเปื้อน :
น้ำมันแร่
200 2
สารหนู
600 5
1,500 7
ตะกั่ว
600 5
1,500 7
ทองแดง
600 5
1,000 7
เหล็ก
600 5
1,000 7
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
วัตถุเจือปนอาหาร :
สี
1,500 7
สารแต่งกลิ่น
วัตถุกันหืน :
โพรพิลแกลเลต
1,000 4
บิวทิเลต ไฮดรอกซีโทลูอิน
1,000 4
1,500 7
บิวทิเลต ไฮดรอกซีอะนิโซล
1,000 4
1,500 7
เทอร์เทียรี บิวทิล ไฮโดรควิโนน
1,000 4
1,500 7
โพรพิลแกลเลต รวมกับ บีเอชเอ หรือ บีเอชที หรือ ทีบีเอชคิว
1,000 4
แอสคอร์บิล พัลมิเตด
1,500 7
แอสคอร์บิล สเตียเรท
1,500 7
โทโคเฟอรอลส์ชนิดธรรมชาติและชนิดสังเคราะห์
1,800 7
ไดลอริล ไธโอไดโพรพิโอเนท
สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน : กรดซิทริกและโซเดียมซิเทรต
1,500 7
สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน : ไอโซโพรพิลซิเทรต
สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน : กรดฟอสฟอริก
สารเสริมฤทธิ์วัตถุกันหืน : โมโนกลีเซอไรด์ซิเตรท
วัตถุกันฟอง
วัตถุกันตกผลึก
ค่าของกรด
200 3
600 7
สารพิษจากจุลินทรีย์ (อะฟลาทอกซิน บี 1)
1,000 3
ไซโคลโพรพีนอย แฟตตี้ แอซิด
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025