ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 206) พ.ศ. 2543 : น้ำมันเนย

Notification of the Ministry of Public Health No. 206 [B.E.2543] : Butter Oil

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
มันเนย
600 7
น้ำ
1,500 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,500 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,500 7
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025