ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 348) พ.ศ. 2555 : เนยเทียม

Notification of the Ministry of Public Health No. 348 [B.E.2555] : Margarine

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลิ่นหืน
100 2
ไขมัน
500 5
600 7
วิตามินเอ
1,000 4
1,800 7
โซเดียมคลอไรด์
300 3
น้ำ
300 2
แซลโมเนลลา
500 15
700 7
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 7
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
อิมัลซิไฟเออร์ :
โมโนและไดกลีเซอไรด์ของกรดไขมัน
เลซิติน
โพลีกลีเซอรอลเอสเทอร์ของกรดไขมัน
1,2-โพรพิลีนไกลคอลเอสเทอร์ของกรดไขมัน
เอสเทอร์ของกรดไขมันรวมกับโพลีแอลกอฮอล์
ซอร์บิแทน โมโนสเตียเรต
ซอร์บิแทน ไตรสเตียเรต
เอสเทอร์ของกรดไขมัน
กรดเบนโซอิก
1,000 4
1,500 7
กรดซอร์บิก
1,000 4
1,500 7
โพรพิลแกลเลต
1,000 4
บีเอชที
1,000 4
1,500 7
บีเอชเอ
1,000 4
1,500 7
ไดลอริล ไธโอไดโพรพิออเนต
สารเสริมฤทธ์สารกันหืน
กรดซิทริก
1,500 7
โซเดียมซิเทรต
1,500 7
กรดฟอสฟอริก
1,500 7
กรดแลกติก
1,500 7
เกลือโพแทสเซียมและโซเดียม
กรด แอล-ทาร์ทาริก
1,500 7
สารกันการเกิดฟอง
ไดเมทิล โพลีไซลอกเซน
สี
1,500 7
เบต้าแคโรทีน
1,500 7
ลักษณะ
200 1
ทีบีเอชคิว
1,000 4
วิตามินอี
1,000 4
วิตามิน บี2
1,000 3
เบตา-คาโรทีน
800 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025