ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

Beverage in Sealed Container Notification of the Ministry of Public Health No. 356 : เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

Beverage in Sealed Container Notification of the Ministry of Public Health No. 356 : Beverage in Sealed Container Notification of the Ministry of Public Health No. 356 B.E. 2556 (2013) pasteurized, pH ≥ 4.3 and concentrated or dried beverage

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 2
ความชื้น
400 3
โคลิฟอร์ม
400 20
อี. โคไล
700 20
ยีสต์ รา
300 10
400 20
ซาโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟิงเจนส์
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
Methanol
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
Arsenic(As)*
1,500 15
Lead (Pb)*
1,500 15
Copper(Cu)*
1,000 15
Zinc (Zn)*
1,000 15
Iron (Fe)*
1,000 15
Tin (Sn)*
1,000 15
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1,500 7
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 7
Ethanol
1,500 7
กรดเบนโซอิก
750 7
กรดซอร์บิก
750 7
ความเป็นกรด-ด่าง
200 2
300 1
กาเฟอีน
1,500 7
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 15
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
ชนิดและปริมาณสี
1,500 7
กรดอะมิโน 18 ชนิด
6,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025