ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 : อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง12 เดือน หรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 3 ปี

Notification of the Ministry of Public Health No. 308 [B.E.2550] : *รายการทดสอบเพิ่มเติมเฉพาะ Food of follow up Fowmula for infant and Young Children(six months old till till twelve months old or chilldren from one day old till three years old)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดไขมัน
3,100 7
เถ้า
600 7
กรดอะมิโน
4,500 7
วิตามินเอ
1,800 7
วิตามินดี
1,800 7
วิตามินอี
1,800 7
วิตามินเค
วิตามินบี 1
1,500 7
วิตามินบี 2
1,500 7
ไนอะซิน
1,500 7
วิตามินบี 6
1,500 7
กรดโฟลิค
1,500 7
วิตามินบี 5
1,500 7
วิตามินบี 12
1,500 7
วิตามินบี 7
1,500 7
วิตามิน ซี
1,500 7
โซเดียม
1,000 15
โพแทสเซียม
1,000 15
คลอไรด์
1,000 15
แคลเซียม
1,000 15
ฟอสฟอรัส
1,000 15
แมกนีเซียม
1,000 15
เหล็ก
1,000 15
ไอโอดีน
1,000 15
สังกะสี
1,000 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025