ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 : นมข้น,นมคืนรูป,นมแปลงไขมัน

Notification of the Ministry of Public Health No. 350 [B.E.2556] : Condensed milk,Reconstituted milk,Filled milk

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 2
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
750 7
ซูคราโลส
1,500 2
อะซิซัลเฟม เค
1,500 2
แอสปาแตม
1,500 2
แซคคาริน
1,500 2
โปรตีน
600 7
ธาตุนมไม่รวมมันเนย
0 1
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
จำนวนแบคทีเรีย
400 20
วิตามินเอ
1,800 7
อี.โคไล
700 20
สารทำให้คงตัว
วัตถุทำให้คงรูป
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
ไขมัน
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025