ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 : นมผง

Notification of the Ministry of Public Health No. 350 [B.E.2556] : Milk powder

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 2
ความชื้น
400 3
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
750 7
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 7
โปรตีน
600 7
มันเนย
600 7
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
อี.โคไล
700 20
จำนวนแบคทีเรีย
400 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025