ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 : น้ำนมโคสดหรือน้ำนมโค

Notification of the Ministry of Public Health No. 350 [B.E.2556] : Cow’ s Milk (Pasteurization,Sterilization,UHT)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,500 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,500 7
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 7
โปรตีน
600 7
ธาตุนมไม่รวมมันเนย
0 1
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
อี.โคไล
700 20
แบคทีเรีย ณ แหล่งผลิต
400 20
โคลิฟอร์ม ณ แหล่งผลิต
400 20
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
ลักษณะ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025