ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 : นมโค

Notification of the Ministry of Public Health No. 350 [B.E.2556] : Cow’ s Milk

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โปรตีน
500 3
600 7
ลักษณะ
200 1
200 1
ความชื้น
300 3
400 2
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
อะฟลาทอกซิน บี 1
1,000 3
3,000 7
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 7
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
750 7
แซ็กคาริน
1,000 4
1,500 7
ซัยคลาเมต
1,000 4
ธาตุนมไม่รวมมันเนย
800 7
0 1
โปรตีนนมในเนื้อนมไม่รวมมันเนย
800 7
600 7
มันเนย
500 5
600 7
ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 12
700 20
บาซิลัส ซีเรียส
500 20
700 20
อี.โคไล
500 12
700 20
แบคทีเรีย
300 3
400 20
เนื้อนม
800 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025