ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) : อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

Notification of the Ministry of Public Health No.158 [B.E.2537] : Supplementary Food for Infants and Young Children

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
100 2
ซูคราโลส
1,000 5
1,500 7
กลิ่นรส
100 2
ความชื้น
300 3
400 3
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล: อะซิซัลเฟม เค
1,000 4
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล: แอสปาแตม
1,000 4
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล: แซ็คคาริน
1,000 4
1,500 7
วัตถุกันเสีย: กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,000 4
1,500 7
วัตถุกันเสีย: กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,000 4
1,500 7
สีผสมอาหาร
1,000 4
1,500 7
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
แบซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
อี.โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ทั้งหมด
700 20
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
โซเดียม
600 5
1,000 15
โปรตีน
500 3
600 7
ไขมัน
500 5
600 7
ความชื้น
400 3
เถ้า
300 5
400 7
คาร์โบไฮเดรต
1,700 7
0 2
วิตามิน: ถ้ามีการเติม
เกลือแร่: ถ้ามีการเติม
ซัยคลาเมต
1,000 4
พลังงานทั้งหมด, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด, ไขมันทั้งหมด
1,700 7
0 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025