ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 : นมปรุงแต่งชนิดแห้ง

Notification of the Ministry of Public Health No.351 [B.E.2556] : Flavoured milk powder

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลิ่นรส
100 2
ความชื้น
400 3
เนื้อนมไม่รวมมันเนย
1,000 7
โปรตีน
600 7
ไขมัน
600 7
ยาฆ่าแมลง
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
3,500 7
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน
3,500 7
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
วัตถุกันเสีย :
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,500 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,500 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล :
ซูคราโลส
1 7
อะซิซัลเฟม เค
1 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 7
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
บาซิลลัส ซีเรียส
อี.โคไล
700 7
แบคทีเรีย
400 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025