ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 : อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

Notification of the Ministry of Public Health No. 308 [B.E.2550] :

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป กลิ่นรส
100 2
ความชื้น
400 3
สารปฏิชีวนะ
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซคคาริน
1,500 7
วัตถุกันเสีย
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1 7
สี
1,500 7
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
บาซิลลัส ซีเรียส
เอนเทอร์โรแบคเตอร์ ซากาซากิ
เอสเชอร์ริเชีย โคไล
แบคทีเรียทั้งหมด
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
โปรตีน
600 7
ไขมัน
600 7
ความชื้น
400 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025