ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 : นมปรุงแต่งชนิดเหลว

Notification of the Ministry of Public Health No.351 [B.E.2556] : Flavoured milk in liquid form

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
3,500 7
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน
3,500 7
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
อะฟลาทอกซิน
3,000 2
วัตถุกันเสีย :
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
750 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล :
ซูคราโลส
1,500 2
อะซิซัลเฟม เค
1,500 2
แอสปาแตม
1,500 2
แซคคาริน
1,500 2
โปรตีน
600 7
เนื้อนมไม่รวมมันเนย
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
700 20
ลิสเทอร์เรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
อี.โคไล
700 20
แบคทีเรีย
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025