ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 : นมปรุงแต่ง

Notification of the Ministry of Public Health No.351 [B.E.2556] : Flavoured Milk

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลุ่มออกาโนคลอไรด์
3,500 7
ยาฆ่าแมลง
ลักษณะ
200 1
200 1
ความชื้น
300 2
400 2
เนื้อนมไม่รวมมันเนย
800 7
โปรตีน
500 2
600 7
มันเนย
500 3
อะฟลาทอกซิน บี 1
1,000 3
3,000 7
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 7
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1 4
750 7
แซ็กคาริน
1,000 4
1,500 7
ซัยคลาเมต
1,000 4
ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 10
700 20
บาซิลัส ซีเรียส
500 20
700 20
อี.โคไล
500 12
700 20
แบคทีเรีย
300 3
400 20
สีผสมอาหาร
1,000 4
1,500 7
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
3,500 7
แอนตี้ไบโอติก ซัพสแตนต์
6,000 7
ซูคราโลส
1,500 7
อะซีซัลเฟม-เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
ความชื้นและไขมัน
1,000 7
ลิสเตเรีย โมโนไซโตเจน
1,000 7
โคลิฟอร์ม
400 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025