ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 : ผลิตภัณฑ์ของนม

Notification of the Ministry of Public Health No. 352 [B.E.2556] : Other Milk Products

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 2
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
3,500 20
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน
3,500 20
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,000 4
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,000 4
750 7
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
แซ็คคาริน
1,500 7
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
แบซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
แบคทีเรีย
300 3
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
เนื้อนม/ เนื้อนมทั้งหมด (Milk solid/Total milk solids)(คำนวณจาก ความชื้น ของแข็งทั้งหมด และโปรตีน)
800 5
เมลามีน
2,400 7
อนุพันธ์ของเมลามีน
3,400 7
ซูคราโลส
1,500 7
แซคคารีน
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025