ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ. 2556 : นมเปรี้ยว

Notification of the Ministry of Public Health No. 353 [B.E.2556] : Fermented milk

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 2
โปรตีน
500 3
600 7
มันเนย
500 5
600 7
กรดแลกติก
200 3
1,500 7
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
1,000 4
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
1,000 4
750 7
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
ยีสต์และรา
300 7
400 20
แบคทีเรีย
300 3
โคลิฟอร์ม
300 5
400 20
สี
1,000 4
1,500 7
จำนวนโพรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์
9,000 60
จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกทั้งหมด
700 20
L. paracasei
9,000 60
(start of shelf life) -Streptococcus thermophillus
9,000 60
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
9,000 60
(end of shelf life) -Streptococcus thermophillus
1,000 60
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ในตัวอย่างที่มีเชื้อ Genus Lactobacillus
2,000 60
ซูคราโลส
1,500 5
ซัยคลาเมต
1,000 4
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025