ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Notification of the Ministry of Public Health No. 293 B.E. 2548 (2005) : Food Supplement

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
อี.โคไล
200 1
700 20
แซลโมเนลลา
700 20
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 20
คลอสตริเดียม เอสพีพี
1,000 20
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
3,500 7
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน
3,500 7
สารหนู
600 5
1,500 15
ตะกั่ว
600 5
1,500 15
ทองแดง
1,000 7
สังกะสี
1,000 7
เหล็ก
1,000 7
พลวง
1,000 7
เกลือแร่
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1,500 7
กรดเบนโซอิกหรือเกลือเบนโซเอต
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
750 7
สีผสมอาหาร
1,000 4
1,500 7
จำนวนโพรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์ (*เฉพาะมีโพไบโอติก)
9,000 60
Lycopene
1,500 30
คลอโรฟิลล์
1,500 15
ไซบูทรามีน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025