ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 : ไอศกรีม

Notification of the Ministry of Public Health No. 354 B.E. 2556 (2013) : Ice Cream

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
มันเนย
500 5
600 7
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 7
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
750 7
วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล :
ซูคราโลส
1,500 5
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,000 4
1,500 7
แซ็คคาริน
1,000 4
1,500 7
อื่นๆ (ถ้ามี)
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
เชื้อโรค
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
แบซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส
1,000 20
อี. โคไล
500 12
700 20
แบคทีเรีย
300 3
400 20
สี
1,000 4
1,500 7
ไขมัน
500 5
600 7
ความชื้น
300 3
400 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025