ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 307 (พ.ศ.2550) : นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

Notification of the Ministry of Public Health No.307 [B.E.2550] : Modified Milk for Infant and Modified Milk of follow up Formula for Infant and Young Children

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สังกะสี
กลิ่นรส
100 2
ความชื้น
400 3
สารปฏิชีวนะ
6,000 7
น้ำตาลทั้งหมดยกเว้นแลกโตส
2,400 7
น้ำตาลแลกโตส
1,500 7
ซูคราโลส
1,500 7
อะซิซัลเฟม เค
1,500 7
แอสปาแตม
1,500 7
วัตถุกันเสีย :
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต
750 7
กรดซอร์บิกและเกลือซอร์เบต
750 7
สี
1,500 7
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค :
ซาลโมเนลลา
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
700 7
บาซิลลัส ซีเรียส
เอนเทอแบคเตอร์ ซากาซากิ
อี.โคไล
400 20
จุลินทรีย์ทั้งหมด
สารพิษจากจุลินทรีย์
อะฟลาทอกซิน
3,000 7
โปรตีน
600 7
ไขมัน
600 7
ความชื้น
400 3
เถ้า
600 7
กรดอะมิโน
4,500 7
กรดไขมัน
3,100 7
วิตามิน :
วิตามินเอ
1,800 7
วิตามินดี
1,800 7
วิตามินเค
วิตามินอี
1,800 7
วิตามินบี 1
1,800 7
วิตามินบี 2
1,500 7
ไนอะซิน
1,500 7
วิตามินบี 6
1,500 7
กรดโฟลิค
1,500 7
วิตามินบี 5
1,500 7
วิตามินบี 12
1,500 7
ไบโอติน
1,500 7
โคลีน
1,500 7
วิตามินซี
1,500 7
โซเดียม
1,000 15
โพแทสเซียม
1,000 15
คลอไรด์
1,000 15
แคลเซียม
1,000 15
ฟอสฟอรัส
1,000 15
แมกนีเซียม
1,000 15
ไอโอดีน
1,000 15
ทองแดง
1,000 15
แมงกานีส
1,000 15
โปรตีน
600 7
ไขมัน
600 15
ความชื้น
400 7
เถ้า
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025