ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536) : ข้าวเติมวิตามิน

Notification of the Ministry of Public Health No.150 [B.E.2536] : Vitaminized Rice

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
ความชื้น
300 3
400 3
พลังงานทั้งหมด, พลังงานจากไขมัน, ไขมันทั้งหมด, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
1,700 7
600 7
600 7
600 7
วิตามินบี 1
1,000 2
1,500 7
วิตามินบี 2
1,000 2
1,500 7
ไนอะซิน
800 5
1,500 7
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
บาซิลลัส ซีเรียส
500 20
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025