ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 135) พ.ศ.2534 : น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/น้ำดื่ม

Notification of the Ministry of Public Health No.61 [B.E.2524] and No.135 [B.E.2534] : Drinking Water in Sealed Container

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
150 1
กลิ่นน้ำบริโภค
150 20
ความขุ่น
200 1
100 2
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
200 1
300 2
ปริมาณสารทั้งหมด
400 3
600 7
ความกระด้างทั้งหมด
300 2
700 7
สารหนู
600 5
แบเรียม
600 5
แคดเมียม
600 5
คลอไรด์
400 2
1,500 7
โครเมียม
600 5
ทองแดง
600 5
เหล็ก
600 5
700 7
ตะกั่ว
600 5
700 7
แมงกานีส
600 5
ปรอท
600 5
1,000 7
ไนเตรท
500 2
1,500 7
ฟีนอล
550 3
ซีลีเนียม
600 5
1,200 7
เงิน
600 5
700 7
ซัลเฟต
500 3
สังกะสี
600 5
ฟลูออไรด์
600 2
อะลูมิเนียม
600 5
เอบีเอส
500 3
ไซยาไนด์
500 3
1,500 7
โคลิฟอร์ม
300 5
400 20
อี.โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค :
500 15
700 20
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025