ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524)และ 235 (พ.ศ.2544) : น้ำมันมะพร้าว

Notification of the Ministry of Public Health No. 235 [B.E.2544] : Coconut Oil

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
200 2
ค่าความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้
200 3
ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
1,500 7
กรดไขมัน
1,200 7
2,500 7
ค่าสะปอนนิฟิเคชั่น
600 5
600 7
ค่าไอโอดีน
400 3
1,000 7
ปริมาณสบู่
100 3
800 7
สารที่ไม่ละลายน้ำ
300 3
สีผสมอาหาร
1,500 7
บีเอชที
1,000 4
1,500 7
บีเอชเอ
1,000 4
1,500 7
เหล็ก
600 5
1,000 7
ทองแดง
600 5
1,000 7
ตะกั่ว
600 5
1,500 7
สารหนู
600 5
1,500 7
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
น้ำและสิ่งที่ระเหยได้
300 3
น้ำมันแร่
200 2
ทีบีเอชคิว
1,000 4
เบตา-คาโรทีน
800 2
สารสปอนนิฟายไม่ได้
600 5
สารแต่งกลิ่น รส
สารกันหืน
โพรพิล ออกทิล และโดเดคิล แกลเลต
แอสคอร์บิล พาล์มิเทต
1,500 7
แอสคอร์บิล สเตียเรต
1 7
โทโคฟีรอลธรรมชาติและสังเคราะห์
1,500 7
ไดลอริล ไธโอไดโพรพิออเนต
1,500 7
สารเสริมฤทธิ์สารกันหืน
กรดซิทริกและโซเดียมซิเทรต
1,500 7
ไอโซโพรพิล ซิเทรต
1,500 7
กรดฟอสฟอริก
1,500 7
โมโนกลีเซอไรด์ ซิเทรต
สารกันการเกิดฟอง
ไดเมทิล โพลีไซลอกเซน
สารปนเปื้อน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025