ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 190-2519 : นมแปลงไขมัน

TIS 190-2519 : Filled milk

รายการทดสอบ
น้ำนมแปลงไขมัน
น้ำนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน
น้ำนมข้นหวานแปลงไขมัน
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025