ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 176-2533 : น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค

TIS 176-2533 : Edible soya bean oil

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นและรส
200 3
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
200 3
ดัชนีหักเห
200 1
ค่าสะปอนิฟิเกชัน
400 2
ค่าไอโอดีนแบบวิจส์
400 3
สารที่สะปอนิฟายไม่ได้
600 3
ค่าของกรด
200 1
ค่าเปอร์ออกไซด์
400 2
น้ำและสิ่งที่ระเหยได้
300 2
สารที่ไม่ละลายในน้ำมัน
400 2
ปริมาณสบู่
100 2
เหล็ก
600 5
อาร์เซนิก
600 5
ทองแดง
600 5
ตะกั่ว
600 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน
วัตถุเจือปนอาหาร : สารเสริมกันหืน
วัตถุเจือปนอาหาร : สารเสริมฤทธิ์สารกันหืน(PG)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารเสริมฤทธิ์สารกันหืน(BHT)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารเสริมฤทธิ์สารกันหืน( BHA)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารเสริมฤทธิ์สารกันหืน(TBHQ)
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันการเกิดฟอง
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันตกผลึก
ภาชนะบรรจุและปริมาตรสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025